DOCENTENINSTRUCTIE NMG 1 ONDERWIJS

Het Gebarencentrum organiseert regelmatig instructiedagen voor nieuw op te leiden docenten die met onze cursussen willen gaan werken. 

Docenteninstructie NmG 1 onderwijs

Deze module is bedoeld voor het lesgeven aan volwassenen die communiceren met gebaren met kinderen tussen 5 en 12 jaar

Mensen die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs en in de zorg kunnen zich voor deze docenteninstructie opgeven.

Deelnemers aan de instructie kunnen de betreffende cursus gaan geven binnen hun eigen instelling. 

Voorwaarde voor deelname:
Voorwaarde voor deelname aan de instructie is, dat deelnemers zelf dusdanig vaardig zijn in Nederlands met Gebaren, dat zij in staat zijn om het aan anderen te leren.

De instaptoets:
Voordat de docenteninstructie van start gaat, zal er een instaptoets plaatsvinden.
Tijdens deze instaptoets wordt gekeken of men voldoende gebarenvaardig is en kijken we naar didactische vaardigheden.
Als men hier een voldoende op scoort, kan men deelnemen aan de instructie.

De eindtoets:
Tevens wordt er de laatste instructiedag een eindtoets afgenomen.

Waar?
Nederlands Gebarencentrum, Amersfoort

Mail naar info@gebarencentrum.nl voor meer informatie.