WELKE VORM VAN NMG?

Samen met de Stichting Plots- en Laatdoven hebben we in 2014/2015
onderzoek gedaan naar welke vorm van NmG voor mensen
die plotsdoof zijn geworden het prettigste is bij het
gebruik van een tolk NmG.

De term Nederlands met Gebaren (NmG) is een verzamelnaam
of koepelterm voor allerlei vormen van Nederlands met ondersteunende gebaren.
Voor gebruikers van tolken is het essentieel te weten dat de tolk die zij aanvragen
ook in staat is die vorm van NmG te gebruiken die voor hen het duidelijkste is.
Op dit moment weten we weinig of niets over de gebruikerswensen ten aanzien van NmG. Om meer inzicht te krijgen in de vorm van NmG voor de doelgroep van de Stichting Plots- en Laatdoven doet het Nederlands Gebarencentrum in samenwerking met de Stichting Plots- en Laatdoven een onderzoek.

De twee hoofddoelen van deze onderzoek zijn:

- Voor de doelgroep Plots- en Laatdoven: duidelijkheid krijgen welke vorm van NmG 
  het meest geschikt is

- Voor tolken: meer inzicht geven in de behoefte van de tolkgebruikers

 

Voor dit onderzoek hebben wij zes verschillende filmpjes in drie vormen van NmG opgenomen en aan een groep van 70 deelnemers laten zien. Vervolgens hebben wij hen daar een groot aantal vragen over gesteld.

De resultaten van dit onderzoek zijn  hier te vinden.