STANDAARDISATIE

Het gebaar STANDAARDISATIE laat zien op welke manier  het Nederlands Gebarencentrum de standaardisatie van 5000 gebaren hebben uitgevoerd in opdracht van de overheid en alle betrokken organisaties waaronder Dovenschap.

Er is niet gekozen voor één regionale variant als standaardvariant voor alle gebaren zou worden.
De werkgroep die aan de standaardisatie gewerkt heeft  bestond uit dove vertegenwoordigers uit alle regio's, een aantal Coda's en taalkundigen. De beslissingen werden door de dove deelnemers aan de werkgroep genomen is samenspraak met dove mensen uit hun regio.

Opbouw standaardlexicon
Zestig procent van de gebaren uit het basislexicon waren al landelijk, die zijn overgenomen.

Vijfentwintig procent van de gebaren bestaat uit gebaren waarbij de regionale variatie niet is verdwenen, maar in een andere vorm is opgenomen in het standaardlexicon. Regionale variatie is opgenomen in de vorm van synoniemen. Voorbeelden hiervan zijn de gebaren voor ouders, school en vreemd.

Bij vijftien procent van de gebaren uit het basislexicon is een keuze gemaakt voor een regionale variant aan de hand van criteria. Hieronder valt ook een aantal nieuwe gebaren voor dagen van de week en de maanden, bijvoorbeeld de gebaren voor woensdag, februari en maart.

Een tweede onderdeel van het standaardlexicon is het onderwijslexicon (2500 gebaren). Dit bestaat voor het grootste gedeelte uit landelijke gebaren en nieuwe gebaren voor begrippen waar nog geen gebaar voor was. Omdat NGT in heel veel domeinen van de Nederlandse samenleving niet gebruikt werd, zijn er hiaten in het lexicon ontstaan. Naarmate het lexicon specifieker is, zien we dan ook dat er veel minder (regionale) variatie is of dat er geen gebaren voor aanwezig zijn.

Na het STABOL project is het Nederlands Gebarencentrum doorgegaan met het uitbreiden van het lexicon van NGT: zo'n 8000 nieuwe gebaren zijn sinds 2002 toegevoegd aan het lexicon en sinds 2011 zorgen we er ook voor dat de regionale varianten in het online gebarenwoordenboek worden opgenomen. Gebaren worden alleen vastgesteld door dove mensen.

Meer lezen over het taalbeleid ten aanzien van NGT lexicon, regionale variatie en standaadisatie kunt u in de de Inleiding van het Van Dale Basiswoordenboek NGT.