REGIONALE VARIATIE IN NGT

Het Nederlands Gebarencentrum is ook verantwoordelijk voor het beheer van waardevol historisch NGT materiaal. In de jaren ’80 is voor het eerst een landelijke inventarisatie van gebaren gemaakt in het kader van het KOMVA project: 15.000 gebaren zijn verzameldaan de hand van een begrippenlijst van 2000 woorden. Deze gebaren zijn grotendeels in notatie aanwezig bij het Nederlands Gebarencentrum. Een voorbeeld van de notaties voor het gebaar HAGEL is te zien in de afbeelding.

In 2011 hebben we een begin maken met de ontsluiting van dit materiaal zodat we meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van gebaren in de afgelopen dertig jaar. De verzameling KOMVA materiaal is dermate groot dat we dit project niet in een jaar kunnen afronden.

In 2011 is de website geschikt gemaakt voor de ontsluiting van het materiaal en zijn er gebaren uit het Zuiden opgenomen die nog ontbraken in het KOMVA materiaal. In 2012 is een begin gemaakt van de verfilming van de gebaren die in notatie beschreven staan zodat kunnen worden toegevoegd aan de database. De gebaren worden geleidelijk toegankelijk gemaakt via het online gebarenwoordenboek. In 2017 is een groot aantal varianten te zien in het online Gebarenwoordenboek.

Naast het vastleggen van historisch materiaal verzamelen we ook 'nieuw' historisch materiaal. Zo hebben we heel veel gebaren uit de regio rond St. Michielsgestel opgenomen.

Deze regionale variatie is vooral van belang voor tolken om hun werk in de regio met oudere dove mensen die niet zijn opgegroeid met standaardgebaren goed te kunnen uitvoeren.

Informatie over Corpus projecten is te vinden op de volgende websites:  NGT BSL en AUSLAN