OPNAMEN EN VERTALINGEN IN NGT VOOR DERDEN

Naast het ontwikkelen van NGT en NmG materialen is het Nederlands Gebarencentrum ook het expertisecentrum voor video vertalingen vanuit het Nederlands naar NGT.

Het vertalen van (gesproken) teksten uit het Nederlands naar NGT of NmG is meer dan het tolken van de teksten: bij het Nederlands Gebarencentrum maken we gebruik van de expertise van tweetalige (NL/NGT) vertalers en dove tolken die de vertalingen presenteren zodat de vertalingen het meest recht doen aan zowel de inhoud van de tekst als de Nederlandse Gebarentaal.

Het Nederlands Gebarencentrum heeft ruim 20 jaar ervaring in het maken van professionele vertalingen van Nederlands naar NGT voor bijvoorbeeld websites.

Wij hebben de expertise om de vertalingen juist te maken en om de video opnamen te maken volgens bestaande Europese richtlijnen.

Voor diverse opdrachtgevers ( o.a. de Rijksoverheid) maken wij vertalingen van teksten en filmpjes van websites. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen professionele studio, dove presentatoren en dove tolken zodat de kwaliteit van Nederlandse Gebarentaal gewaarborgd is.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Corline Koolhof: c.koolhof@gebarencentrum.nl