ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN HET GEBAAR ZELF IN NGT

Samenvatting

Het Nederlands Gebarencentrum heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het gebaar ZELF in de Nederlandse Gebarentaal om te kijken of de beschrijvingen van het aanwijzende voornaamwoord en wederkerend voornaamwoord voor het woord ‘zelf’ in het Nederlands ook van toepassing zijn op het gebruik van het gebaar ZELF in de Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast is er ook gekeken of er daadwerkelijk andere functie(s) bestaan voor het gebaar ZELF in de Nederlandse Gebarentaal.
Uit ons onderzoek kan geconcludeerd worden dat het gebaar ZELF meer functies heeft in de Nederlandse Gebarentaal dan het woord ‘zelf’ in het Nederlands.
Het gebaar ZELF in de Nederlandse Gebarentaal heeft de namelijk volgende functies:
die van aanwijzend voornaamwoord en die van persoonlijk voornaamwoord.
Daarnaast heeft ons onderzoek aangetoond dat het gebaar ZELF ook kan fungeren als een koppelwerkwoord in de Nederlandse Gebarentaal. Tenslotte is aangetoond dat het gebaar ZELF geen wederkerend voornaamwoord functie heeft zoals dat wel het geval is voor het Nederlands woord ‘zelf’.