HET EFFECT VAN DE INVOERING VAN STANDAARDGEBAREN

In dit onderzoek hebben we bij een aantal dove families met  kinderen die zijn opgevoed met standaardgebaren op school, aan de hand van interviews en opnamen onderzocht wat het effect geweest is van de invoering van de standaardgebaren in 2002.De resultaten van dit onderzoek zijn op het TISLR 2013 congres in Londen in de postersessie gepresenteerd door Richard Cokart en Trude Schermer.

 

U vindt meer informatie over het taalbeleid ten aanzien van NGT en het STABOL (Standaardisatie Basis- en Onderwijs Lexicon) in de Inleiding van het Van Dale Basiswoordenboek NGT (2009),