SAMENWERKING MET CITO

In 2014 vond de pilot plaats die Cito uitgevoerd heeft voor het ontwikkelen van een passend volgsysteem voor dove en slechthorende leerlingen in opdracht van het Ministerie van OCW.

De toetsen uit de pilot zijn door NmG deskundigen van het Nederlands Gebarencentrum vertaald. Naar aanleiding van resultaten van deze pilot worden nu de toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 en Spelling 3.0 van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs vertaald in NmG.

Het Nederlands Gebarencentrum heeft opnieuw de opdracht van Cito gekregen om de reken- en spellingtoetsen voor 2015 te vertalen naar NmG.