PROMOTIE IN NGT

Corrie Tijsseling, zelf doof, is maandag  1 december bij de Universiteit Utrecht gepromoveerd op haar onderzoek naar de totstandkoming van het dovenonderwijs in Nederland. 
Zij is niet de eerste dove die gepromoveerd is, maar wel de eerste bij wie de voertaal bij de promotieplechtigheid NGT is.
Het Nederlands Gebarencentrum feliciteert haar van harte met haar promotie.

Aan de hand van zeer gedegen en uitgebreid bronnenonderzoek werpt Corrie Tijsseling licht op de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap tussen 1790 en 1990.

De titel van haar proefschrift is 'School, waar?'