NPO: TIJDPERK GEBARENPIETEN IS VOORBIJ

Tot onze grote teleurstelling heeft de NPO het Nederlands Gebarencentrum laten weten dat er
geen Gebarenpieten meer op televisie mogen zijn die de nationale intocht van Sinterklaas vertalen in NGT.

Ondanks onze uitleg dat dit ten koste gaat van het plezier dat vele dove kinderen beleven aan deze vertolking van de intocht van Sinterklaas blijft de NPO bij haar standpunt.
Wij betreuren dit zeer, te meer daar er bij de intocht wel Zwarte en andere Pieten aanwezig zijn.


Na de verhuizing van de getolkte intocht van Nederland 2 naar internet is dit opnieuw een stap die ten koste gaat van dove en slechthorende kinderen.

De uitzending is wel getolkt, maar niet meer door de Gebarenpieten. 

De uitzending werd bij ons plotseling afgebroken en helaas is de uitzending ook nergens te vinden via uitzending gemist.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de uitzending mail dat dan naar de NPO:   http://www.npo.nl/contact