NPO LANCEERT VIRTUELE DOVENTOLK??

In de volkskrant en op NU.nl wordt melding gemaakt van het bericht dat de NPO gebruik gaat maken van een virtuele doventolk in haar kinderprogramma's.

http://www.nu.nl/media/3812574/npo-en-tno-ontwikkelen-virtuele-doventolk.html

De berichtgeving hierover laat zien hoe weinig de media weten over de complexiteit van de Nederlandse Gebarentaal en dat het woord doventolk (wat op zich al een vreemde term is, want bedoeld wordt een tolk gebarentaal, we hebben het toch ook nooit over horendentolken) hier volstrekt misplaatst is.

Waar gaat het hier over: de NPO heeft samen met TNO een avatar ontwikkeld die gebaren kan maken ( dus niet een avatar die NGT kan vertalen, laat staan tolken). Het gaat hier om een avatar in een kinderprogramma die een aantal gebaren maakt ter ondersteuning van het Nederlands. Die gebaren zijn overigens vrij beperkt: de mimiek en het mondbeeld zijn verre van ideaal en het is de vraag of dove kinderen de gebaren als ze iets complexere begrippen moeten weergeven ook werkelijk begrijpen zonder de gesproken taal.

Het is natuurlijk heel goed dat er ontwikkelingen plaatsvinden op dit terrein en laten we hopen dat de huidige generatie dove kinderen daar ook volop gebruik van kan maken, maar dan wel in de vorm van een rijk taalaanbod op een manier die recht doet aan de Nederlandse Gebarentaal.