NMG PLUS?

We krijgen steeds vaker vragen over wat er bedoeld wordt met NmG en wat het verschil is tussen NmG en NmG Plus. Recentelijk is daar in van Horen Zeggen (augustus 2013) uitgebreid over geschreven door de NSDSK. Het Nederlands Gebarencentrum ontwikkelt al sinds 1997 modules en producten NmG. De visie van het Nederlands Gebarencentrum op NmG is dat het een rijke vorm van NmG is die zoveel mogelijk gebruik maakt van grammaticale elementen uit de Nederlandse Gebarentaal zoals localisatie, rolnemen, classifiers etc. ter ondersteuning van het gesproken Nederlands.

Deze vorm van NmG bevat kenmerken die beschreven zijn als vorm 3 in het artikel van Terpstra en Schermer in van Horen Zeggen (2006). In onze visie speelt het visuele perspectief een belangrijke rol in de wijze waarop gebaren ter ondersteuning van het Nederlands gebruikt worden. Met name ook omdat hele jonge kinderen vaak nog te weinig Nederlands beheersen om alleen het Nederlands goed te kunnen volgen. Voorbeelden van het gebruik maken van het visuele perspectief zijn te vinden in de NmG vertaling van het prentenboek "Nog 100 nachtjes slapen".

Het doel van onze NmG modules is niet het aanleren van specifieke elementen van het Nederlands; het doel is om in NmG informatie over te dragen en de communicatie te vergroten tussen de gesprekspartners; voor ons staat de communicatie voorop en de kwaliteit van de ouder-kind interactie. In onze module NmG Peuters en de nieuwe NmG onderwijsmodule is deze visie ook nadrukkelijk terug te vinden. Voor de NSDSK is het hoofddoel het verwerven van het Nederlands.

Inhoudelijk gezien is er ons inziens geen verschil tussen de vorm van NmG die in de modules en producten van het Nederlands Gebarencentrum gebruikt worden en wat de NSDSK verstaat onder NmG Plus. Wij vinden deze term dan ook verwarrend en onnodig omdat het lijkt alsof er iets anders of iets nieuws mee bedoeld wordt dan een vorm van NmG die wij al jaren gebruiken.

Dus iedereen die NmG Plus wil toepassen, kan gewoon gebruik maken van de NmG modules van het Nederlands Gebarencentrum.

Het filmpje laat een voorbeeld zin van hoe wij NmG toepassen met elementen uit NGT. Deze zin komt uit de dvd: 100 Nachtjes Slapen in NmG.

Onder Projecten/onderzoek zijn meer NmG voorbeelden te vinden. 

Lees ook het standpunt van Auris hierover.