NIEUWE WISKUNDE GEBAREN

In samenwerking met de dove leraren Wiskunde:  Dick Peter Vis, Albert Wijbenga en Arno Roeleveld, werkzaam op de Kentalis VSO Guyot is er in de afgelopen jaren gewerkt aan de uitbreiding van het gebarenlexicon op gebied van Wiskunde.

Dankzij hun expertise zijn er ca 100 nieuwe gebaren vastgesteld. Kentalis De Compas en Auris College  hebben ook meegekeken.  

We denken dat deze uitbreiding ook een goede aanvulling zal zijn voor de tolkvoorziening in het voortgezet onderwijs, waarvan door steeds meer dove en slechthorende leerlingen gebruik wordt gemaakt.

De gebaren zijn te vinden in het online woordenboek onder het thema Wiskunde.
Met dank aan alle docenten die hier aan hebben meegewerkt.

 

 

Gebarenatelier Wiskunde