LIEDJES ZIEN, ZINGEN EN GEBAREN

Voor iedereen die NmG in welke vorm dan ook gebruikt.

Zaterdag 2 november 2013 werd tijdens de FOSS-informatiedag in Utrecht het nieuwe boekje LIEDJES ZIEN, ZINGEN EN GEBAREN gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het boekje werd aangeboden aan de voorzitter van de vereniging van ouders met slechthorende kinderen en kinderen met spraak/taalmoeilijkheden Jan Heijboer.

In dit vrolijke boekje staan 20 kinderliedjes met tekst en tekeningen waar je naar kunt kijken en die je kunt zingen en gebaren. Een idee van Jolanda de Wit, die in haar logopedisch werk gebruik maakt van eenvoudige kinderliedjes met gebaren voor kinderen die slechthorend zijn of een achterblijvende spraak/taalontwikkeling hebben. Het Nederlands Gebarencentrum heeft als expertise centrum op het gebied van Nederlands met Gebaren de rijmpjes in NmG "vertaald" en de gebaren geselecteerd die door Alex Stuifbergen zijn getekend evenals de prachtige illustraties.

Het gaat om eenvoudige kinderliedjes en bij een aantal bestaande liedjes schreef zij nieuwe teksten die goed aansluiten bij de doelgroep.

Te bestellen in de webshop, klik hier.

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van OCW, het Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten en Stichting Voorzorg Utrecht.

 

Wie meer informatie wil over het gebruik van gebaren in de praktijk, verwijzen wij naar twee recent verschenen artikelen in Logopedie:

Dr. Marcel Giezen, over  de effecten van gebaren op de spraakverwerking van kinderen met een CI 
en

Daniëlle te Kaat-van den Os over de expressieve woordenschat en de gebaren bij kinderen met het syndroom van Down.

 

Een interessant pleidooi voor het belang van een visuele taal voor de cognitieve ontwikkeling van dove kinderen door de National Association of the Deaf is hier te vinden:

http://nad.org/print/position-statement-early-cognitive-and-language-development-and-education-dhh-children