IN MEMORIAM WIM EMMERIK

Wim

Op 22 november is Wim Emmerik overleden.

Wim was een markante man die aan de basis stond van gebarentaalonderzoek en NGT lexicografie in Nederland.
Vanaf 1981 was hij gedurende bijna twintig jaar betrokken bij onderzoek naar het lexicon van de Nederlandse Gebarentaal, eerst bij het KOMVA project aan de Universiteit van Amsterdam en later bij de NSDSK waar hij niet alleen de presentator was van vele lexicon films die nog steeds in ons online woordenboek te zien zijn, maar waar hij ook de motor was achter het zoeken naar de exacte betekenis van een gebaar.

Hij was een meester in het vertalen en zette ons altijd aan het denken over hoe je een zin of een gebaar goed kon weergeven. Zijn manier van gebaren was niet alleen elegant en poëtisch, waarin zijn achtergrond als danser duidelijk te zien is, maar ook precies.

Velen hebben van Wim leren gebaren en hij bleef altijd geduldig als je een gebaar net niet helemaal goed maakte. Begin jaren tachtig kwam Amerikaans onderzoek naar de grammatica van ASL naar Nederland en Wim was één van de eerste dove mensen die zich daar volledig in verdiepte. Hij was gefascineerd door het onderzoek naar classifiers en het is dan ook niet vewonderlijk dat hij op een ouderweekend in Bakkeveen het gebaar CLASSIFIER bedacht.

Wim was een pionier en bedacht een notatiesysteem voor gebaren waar later het KOMVA notatiesysteem op gebaseerd is. Hij gaf les vanaf eind jaren zeventig in Amsterdam op een manier die nu goed zou passen binnen het ERK framework. 

We zijn Wim veel dank verschuldigd voor zijn enorme bijdrage aan het zichtbaar maken van de Nederlandse Gebarentaal op zijn eigen unieke wijze.