BEZOEK VLAAMS GEBARENTAALCENTRUM

Op 31 maart kwamen de medewerkers en bestuursleden van het Vlaams Gebarentaalcentrum bij ons op bezoek. Het Vlaams Gebarentaal centrum bestaat sinds 1997 en houdt zich bezig met diverse projecten, waaronder:

• onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal

• verspreiding van de onderzoeksresultaten in de vorm van rapporten (in het Nederlands en in VGT), lezingen, studiedagen, ...

•  informatie verstrekken omtrent de Vlaamse Gebarentaal

•  ondersteunen van projecten en initiatieven omtrent Vlaamse Gebarentaal

•  gesprekspartner van het beleid voor onderwerpen die verband houden met de taalkundige aspecten van de Dovengemeenschap

 

Voor meer informatie over dit Vlaams Expertisecentrum zie www.vgtc.be