OPCI

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie dat als doel heeft de belangen te behartigen van mensen met een CI.
OPCI is een initiatief van de organisaties van doven en slechthorenden (Fodok, Foss, Dovenschap, Stichting Plots- en Laatdoven, NVVS, Jongeren Commissie).

http://www.opciweb.nl