BOEK: CORRIE TIJSSELING: ANDERS DOOF ZIJN

Hoe kunnen horende ouders bijdragen aan een optimale ontwikkeling van hun dove kind? Heeft de dove gemeenschap zeggenschap over de opvoeding van dove kinderen? Dove kinderen maken eerst en vooral gebruik van het zien. Hoe belangrijk is het contact en het gebruik van een visuele taal voor deze kinderen?
Vragen waarop Corrie Tijsseling (zelf doof) in dit boek antwoord probeert te geven. Zij hoopt met haar visie een aanzet te geven tot een andere kijk op dove kinderen.
Corrie Tijsseling studeerde theoretische en historische pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht.

http://www.vantricht.nl